Навчання проводиться у понеділок, середу та п'ятницю. Є групи ранні (10 год.,) та вечірня група (19 год.,) Час навчання 3 години. Термін навчання орієнтовно 2 місяці, залежить від групи. Поки усі теми не пройде група доти вона вчиться. Вивчається облік з азів до складання звітності.

Теми які розглядаємо на курсі: теорія обліку, каса, банк, заробітна плата, податок на додану вартість, кредиторська та дебіторська заборгованість, підзвітні кошти, запаси та основні засоби. Заняття проводять в два етапи. Перший етап- робота з документами та робота в зошитах формування бухгалтерських проводок. Другий етап - робота в програмному забезпечені.