ПРОЕКТ «ПСИХОДРАМА З ДІТЬМИ»
Для чого створено і які задачі вирішує?
Психодрама – це один з методів групової психотерапії, який реалізується з допомогою рольової гри, у ході якої застосовується драматична імпровізація. Цей спосіб дає змогу вивчення внутрішнього світу учасників групи і створюються ведучим психотерапевтом умови для спонтанного вираження відчуттів, емоцій та переживань, що пов’язані з найбільш важливими для клієнта проблемами.
МЕТОДОЛОГІЯ
У психодрамі клієнту надається роль героя в грі, в яка зосереджена на його проблемах. Таким чином, клієнт переносить свої переживання на героя гри та може вільно виражати свої відчуття в імпровізаціях, що спрямовуються психотерапевтом, а інші учасники беруть на себе ролі головних учасників з його реального життя. Результативність даного методу ґрунтується на цілющому ефекті групової взаємодії. Тому у психодрамі багато уваги приділяється груповій динаміці.
РЕЗУЛЬТАТ
Поведінка у психодраматичній групі отримує особливий статус – в процесі гри формується «реальність», у якій учасники можуть експериментувати з різними життєвими ситуаціями, ролями, формами та видами поведінки. Участь у даній грі дає можливість пережити героям інші поведінкові та емоційні ролі у всій повноті. У психодрамі можуть програватися як реальні так і фантазійні події, сновидіння клієнта чи будь-які віртуальні сценарії. Учасник групи може переходити з однієї реальності в іншу, змінювати поведінкові моделі та персонажі. Такі можливості надають ріст креативності та можливості реагувати на спонтанність.