Дробарне (дробарно-подрібнювальне) обладнання - частина великого спектра спеціалізованої будівельної техніки, призначена для застосування в різних областях, пов'язаних із дробленням твердих речовин: виробництва будівельного щебеню, вугледобувної та гірничої промисловості, видобутку алмазів, металургії тощо. Окремо можна відзначити дробарні машини (дробарки), які використовуються для дроблення з метою подальшої переробки друкованих плат електронних пристроїв, кабелів в ізоляції з одночасним відділенням (сепарацією) провідників, дробарки для отримання металевої стружки певних металів (зокрема, алюмінію) і деякі інші вузькоспеціалізовані види дробарок. Також дробарні машини за принципом своєї роботи є млинові комплекси.

Види дробарного обладнання, відмінності та області застосування

До класу будівельної техніки входить досить велика номенклатура дробарних пристроїв, що випускаються вітчизняними та іноземними фірмами.

Основне призначення та сфера діяльності таких дробарок - виробництво будівельного щебеню для дорожніх робіт, сировиною для якого служать скельні породи, гравій, відходи деяких виробництв тощо.

Основні конструкційні різновиди дробарок, їх сфери застосування, переваги та недоліки:

Щокові дробарки

Історично це перший з типів дробарок, прототипи якого відомі ще з давніх часів (наприклад, млинові жорна). Щокова дробарка подрібнює породу шляхом здавлювання її двома твердотільними пластинами (щоками), одна з яких закріплена нерухомо, а друга - на хиткій основі. Здійснюючи зворотно-поступові дії, коливаючись щоки здавлюють і тим самим дроблять сировину, яка надходить у машину.

До переваг таких дробарок відносяться: простота конструкції, що тягне за собою порівняльну легкість монтажу, можливість шляхом регулювань пропускного каналу підбирати необхідну величину одержуваних на виході зерен продукту. До недоліків можна віднести швидку зношуваність таких механізмів через стирання давлячих елементів (щік), а також високий відсоток одержуваних на виході зерен голчастої і плоскої форми, непридатних як щебеню для дорожніх робіт і в виробленні визалізобетонних конструкцій.

Щокові дробарки, в свою чергу, поділяються на дробарки з простим і складним коченням рухомих щік.

Конусні дробарки

Один із найбільш розповсюдженних тип дробарного обладнання, на сьогодні. Принципово може бути сконструйований різними способами, але переважно з воронкою та обертовим усередині твердосплавним конусом. Робоче тіло подрібнюється, проходячи в зазори між конусом і стінками дробарки. Конусна дробарка використовує не тільки принцип стиснення, але і стирання, що в поєднанні з деякими конструктивними особливостями дозволяє отримати на виході фракцію правильної кубічної форми, оптимально підходить для всіх видів будівельних робіт, що є основною перевагою такої дробарки.

До недоліків її слід віднести порівняно низьку енергоефективність, що, втім, нівелюється налагодженим виробничим процесом із постійним надходженням сировини для максимального заповнення робочого простору.

Дробарки ударної дії

Підклас, найактивніше застосовується в гірничій промисловості для дроблення порід низької і середньої твердості. Принцип дії цих дробарок укладений в їх назві - потужний ударний вплив на який надходить у робочу зону сировина, вироблене або обертовим ротором з жорстко закріпленими на ньому біламі (роторні дробарки), або молотковим механізмом із шарнірно закріпленими молотками (відповідно молоткові дробарки).

До плюсів ударних дробарок можна віднести високу пропускну здатність і можливість отримання фракцій досить дрібного «помелу», до мінусів - неможливість таких дробарок справлятися з елементами високої твердості (скельні породи), а також неможливість точного регулювання параметрів вихідного продукту. Втім, конструкції багатьох сучасних ударних дробарок включають в себе спеціальні запобіжні системи, щоб забезпечити проходження тіл, що не дробляться і випадково потрапили в робочу зону.

Валкові дробарки

Застосовуються переважно для дрібного та середнього дроблення сировини невисокої твердості, зокрема, можуть застосовуватися в сучасних млинових комплексах для помелу зерна. Валкові дробарки складаються з двох циліндричних валів, що обертаються назустріч один одному. Дроблення відбувається при проходженні сировини між валами, один із яких може бути закріплений на регульовано рухомій основі для налаштування необхідного діаметра вихідний фракції. Недоліком валкових дробарок є отримання на виході продукту переважно ущільненої або голчастої форми, не придатної для використання в будівництві, але при цьому такі дробарки знаходять застосування в золото та алмазодобувній промисловості.

Вибір дробарок у каталозі компанії Енерпроф великий, тому потрібно чітко уявляти, який обсяг робіт вам необхідно виконати, і вже відповідно до цього підбирати відповідну техніку.