Ректор тернопільського універиситету розповів як отримати додаткові бали до ЗНО

ТНПУ ім.В.Гнатюка – в трійці кращих педагогічних вищих навчальних закладів України, лідер серед вишів за індексом прозорості, перший в області у 2017 році за кількістю місць державного замовлення та за кількістю працевлаштованих випускників.

У ТНПУ ім.В.Гнатюка широкий спектр педагогічних та непедагогічних спеціальностей, більшість з яких задіяні в Програмі подвійних (білатеральних) дипломів з польськими, чеськими, австрійськими та німецькими закладами вищої освіти.

Як стати студентом одного з найпрестижніших ВНЗ України, говоримо з очільником вишу професором Буяком Б.Б.

Для охочих здобути освітній ступінь бакалавра:

У ТНПУ ім.В.Гнатюка можна вступити лише на педагогічні спеціальності?

Б. Б. Буяк:Аж ніяк, університет пропонує популярні педагогічні та непедагогічні спеціальності у співвідношенні приблизно 50:50.

Яку кількість заяв можуть подати абітурієнти на місця державного замовлення? На скільки спеціальностей?

Б. Б. Буяк:На відміну від минулого року, ця кількість є меншою. Вступники цього року мають можливість подати тільки 7 заяв на 4 спеціальності.

Чи є обмеження кількості заяв при вступі на контрактну (платну) форму навчання?

Б. Б. Буяк:Якщо вступник бажає навчатися за кошти фізичних та юридичних осіб, тоді кількість заяв є необмеженою.

З сертифікатами ЗНО яких років можна вступати у ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2018 році?

Б. Б. Буяк:У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з іноземних мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Чи дійсно для реєстрації на ЗНО потрібно мати паспорт у вигляді ID-картки?

Б. Б. Буяк:Ні. Для реєстрації на ЗНО можна подавати копію паспорта громадянина України будь-якого типу.

Де можна ознайомитись з переліком сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів, які потрібні при вступі на ту чи іншу спеціальність?

Б. Б. Буяк:Найціннішим джерелом в цьому плані є додаток 2 Правил прийому до ТНПУ ім. В. Гнатюка , який розміщений на офіційному сайті університету,це також можнадізнатися із буклетів університету, офіційних груп ТНПУ в соціальних мережах.

Які категорії осіб можуть не складати ЗНО, а пройти вступні випробування у формі вступних іспитів та співбесід?

Б. Б. Буяк:

абітурієнти, визнані інвалідами війни;

вступники, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надане право на прийом до вишів без екзаменів;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти;

учасники бойових дій;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

вступники, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в ЗНО через неможливість створення спеціальних умов;

особи, які в 2018 році не брали участь в ЗНО через захворювання, яке стало перешкодою для проходження тестувань;

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Чи є в ТНПУ ім. В. Гнатюка спеціальності, яким надається державою особлива підтримка?

Б. Б. Буяк:Так, є спеціальності, які МОН визначило як пріоритетні і держава надає їм особливу підтримку. У нашому університеті це: середня освіта (математика, хімія, географія, фізика, інформатика, трудове навчання), професійна освіта (комп'ютерні технології; транспорт), захист і карантин рослин, екологія, а якщо абітурієнт обере ці спеціальності та вкаже у заяві 1-й або 2-й пріоритет, то додатково зможе скористатися збільшенням конкурсного бала за рахунок застосування галузевого коефіцієнта (1,02).

Чи враховується участь абітурієнта у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах при вступі у ТНПУ ім. В. Гнатюка?

Б. Б. Буяк:Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок у формулі розрахунку конкурсного балу встановлюється рівним 10 (максимально можливе значення), а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Які бонуси мають при вступі у ТНПУ ім. В. Гнатюка абітурієнти із сільської місцевості?

Б. Б. Буяк:Вступники, які зареєстровані у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу мають можливість збільшити свій конкурсний бал, помноживши його на коефіцієнт 1,02. Тобто, ця норма спрямована на підтримку не просто всіх, хто живе в селі, а саме тих, хто навчається в сільській школі і не має для підготовки до ЗНО таких можливостей, як його ровесники у великих населених пунктах.

Чим можна підтвердити факт проживання у сільській місцевості для отримання додаткового привілею – сільського коефіцієнта?

Б. Б. Буяк:Документом, який підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом є Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207. Відповідно до пункту 3 зазначених Правил реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

Чи мають вступники, які проживають у Тернопільській області та бажають вступити у ТНПУ ім. В. Гнатюка, переваги при вступі?

Б. Б. Буяк:Для абітурієнтів не тільки з Тернопільської області і незалежно від місця проживання (чи місто це, чи село) при вступі до ТНПУ ім. В.Гнатюка також є можливість збільшити свій конкурсний бал за рахунок регіонального коефіцієнта, який становить 1,02 для усіх конкурсних пропозицій нашого університету. Регіональний коефіцієнт є інструментом реальної підтримки вишів у регіонах.

Раз уже зайшла мова про коефіцієнти, то у Правилах прийому мова йде ще й про першочерговий коефіцієнт, кого він стосується?

Б. Б. Буяк:Першочерговий коефіцієнт має до нас безпосереднє відношення, оскільки стосується педагогічних вищих навчальних закладів. Цього року він є рівним 1,05. Якщо абітурієнт уклав угоду, що він після завершення навчання буде працювати в сільській місцевості не менше трьох років, то йому надається першочерговість при вступі до ВНЗ при абсолютній рівності балів з іншим абітурієнтом, який таку угоду не укладав.

Як абітурієнт має зрозуміти технологію обрахунку цих коефіцієнтів та конкурсного бала?

Б. Б. Буяк: А стосовно формули розрахунку конкурсного бала, то вона складається з суми добутку балів сертифікатів і їх вагових коефіцієнтів. Остаточно конкурсний бал множиться на добуток регіонального, галузевого, сільського та першочергового коефіцієнтів.

Коли буде оприлюднена інформація про кількість державних місць?

Б. Б. Буяк: Все залежить від Міністерства освіти і науки України, оскільки університет зобов'язаний в тижневий термін оприлюднити обсяги державного замовлення після отримання інформації від МОН. В минулому році університет мав один з найвищих показників державного замовлення. Сподіваємось, що і цього року конкурсна комісія МОН виділить для нас ще більше держбюджетних місць, адже відкрито нові спеціальності.

Чи забезпечує університет можливість для навчання осіб з особливими потребами?

Б. Б. Буяк:Так, у нас створений інклюзивно-ресурсний центр. Вступники з особливими потребами з допомогою центру, який знаходиться у нашому університеті, матимуть змогу отримати фахову підтримку як під час вступу, так і під час навчання. У найближчому майбутньому ми плануємо відкрити відділення спеціальної педагогіки, інваспорту та ін.

Чи можуть випускники технікумів, училищ та коледжів здобути ступінь бакалавра за скороченим терміном навчання?

Б. Б. Буяк:Так, можуть. Хоча є багато чинників, які впливають на вступ за скороченим терміном навчання – все залежить від спорідненості спеціальностей. Якщо абітурієнт навчався в коледжі, наприклад, на напрямку «Музичне мистецтво», то він зможе вступити на спеціальність «Музичне мистецтво» на скорочений термін навчання (у даному випадку на 3-й курс з терміном навчання 2 роки). Якщо ж він обере іншу спеціальність, то, успішно склавши співбесіду та вступний іспит, відповідно, навчатиметься 3 роки (вступить на 2-й курс).

Чи можуть вступники здобути додаткові бали для вступу у ТНПУ ім. В. Гнатюка? Як?

Б. Б. Буяк:Так, додаткові бали при вступі можуть здобути слухачі Центру довузівської підготовки – до 10 додаткових балів на природничо-математичні напрями, а також учасники ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади ТНПУ ім. В.Гнатюка – від 1 до 20 балів за предмет. А проводиться вона у два тури, перший – до 16 березня, а другий – 25 березня 2018 р. з наступних предметів: географія, фізика, математика, хімія та біологія.

Куди вступнику можна звернутися за роз’ясненням додаткових питань, якщо такі виникають?

Б. Б. Буяк:До приймальної комісії університету, яка знаходиться у головному корпусі (каб. 22) або за телефонами (0352) 53-39-58, (098) 416-65-93, (095) 565-38-98; e-mail: [email protected]

Додаткові бали для вступників у ТНПУ ім.В.Гнатюка:

Зараз вінтернет-просторі досить багато є інформації про Всеукраїнську олімпіаду ТНПУ ім. В. Гнатюка. Розкажіть детальніше про кількість балів, предмети, час та місце проведення.

Б. Б. Буяк:Наш університет організує фахові олімпіади з таких предметів: математика, фізика, хімія, географія, біологія. Олімпіада проводиться у два тури − дистанційний (з 15 лютого до 16 березня 2018 року) та очний (25 березня 2018 р.). До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів у першому етапі.

Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на другому етапі. Бал визначається за результатами другого туру.

Хто може брати участь у Всеукраїнській олімпіаді ТНПУ ім.В.Гнатюка?

Б. Б. Буяк:Брати участь в Олімпіаді мають право усі охочі, зокрема учні 11-х класів та вступники, які вже здобули повну загальну середню освіту.

Чи може вступник взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді ТНПУ ім. В. Гнатюка з двох та більше предметів? Як тоді зараховуватимуться бали?

Б. Б. Буяк:Учасники Олімпіади можуть брати участь з усіх предметів, але додаткові бали при вступі будуть зараховані лише з одного предмета на одну спеціальність.

Чи платна участь у Всеукраїнській олімпіаді ТНПУ ім. В. Гнатюка?

Б. Б. Буяк:Участь в Олімпіаді є абсолютно безкоштовною.

Учасники Олімпіади у другому турі можуть здобути від 1 до 20 балів? Зараховуватиметься будь-який результат чи тільки результати тих осіб, які здобули 20 балів?

Б. Б. Буяк:Додаткові бали нараховуються усім учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на другому етапі. Це можуть бути бали від 1 до 20. Тому запрошую всіх вступників спробувати власні сили та не втратити чудової можливості покращити свій конкурсний бал.

Куди учаснику Всеукраїнської олімпіади ТНПУ ім. В. Гнатюка можна звернутися за роз’ясненням додаткових питань, якщо такі виникають?

Б. Б. Буяк:Щодо організаційних питань звертайтесь за тел.: (0352) 54-21-33; (0352) 43-60-85

Email: [email protected] [email protected]

З питань реєстрації:

[email protected] - Центр дистанційного навчання ТНПУ

Skype: tnpu_dst - Центр дистанційного навчання ТНПУ

Чи мають слухачі Центру довузівської підготовки переваги при вступі у виш? Які саме?

Б. Б. Буяк:Так, слухачі курсів Центру довузівської підготовки мають змогу отримати знання і здобути до 10 додаткових балів при вступі на природничо-математичні напрями.

З яких предметів можна пройти навчання у Центрі довузівської підготовки ТНПУ ім. В. Гнатюка?

Б. Б. Буяк: Центр довузівської підготовки забезпечує підготовку вступників до ЗНО з усіх шкільних дисциплін.

Для охочих здобути освітній ступінь магістра:

Чи можуть особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», вступати на магістратуру чи тільки з освітнім ступенем «бакалавр»? А також чи зберігається можливість «перехресного» вступу?

Б. Б. Буяк:Так, звичайно, можуть вступати як бакалаври, так і спеціалісти та магістри і не тільки на «рідну спеціальність». Можливість опанувати нову галузь знань та отримати додаткову кваліфікацію мають усі вступники 2018 року, за умови успішного проходження співбесіди з фаху для виявлення базового рівня знань та допуску до участі в конкурсі.

Випускники яких років можуть вступати на магістратуру?

Б. Б. Буяк:На магістратуру можуть вступати випускники усіх років без обмежень.

При вступі на які спеціальності магістратури потрібно складати вступні випробування у формі ЗНО?

Б. Б. Буяк:У нашому виші на 5 спеціальностей (історія та археологія, філософія, журналістика, психологія, туризм) потрібно складати абітурієнтам єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО.

Коли і як відбудеться реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО?

Б. Б. Буяк:Реєстрація вступників у магістратуру на ЗНО з іноземної мови розпочнеться 14 травня і триватиме до 18 години 5 червня 2018 року, саме ж тестування відбудеться 11 липня. У 2018 році єдиний вступний іспит у магістратуру з іноземної мови не матиме частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух», вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови» за програмою ЗНО з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Які особливості перехресного вступу очікують вступників у 2018 році?

Б. Б. Буяк:Всі абітурієнти, які вступають на нову спеціальність, зобов'язані скласти співбесіду для визначення базових знань, умінь і навичок. Для вступників спеціальностей: історія та археологія, філософія, журналістика, психологія, туризм співбесіду необхідно скласти в період з 14 до 31 травня 2018р., для решти спеціальностей – у липні 2018 року.

Дуже часто після закінчення навчання випускники вишів – у пошуках роботи. Як вирішують цю проблему у ТНПУ? Чи реалізовуються якісь програми щодо працевлаштування випускників?

Б. Б. Буяк:Так, звичайно. Ми дбаємо не лише про те, щоб наші студенти здобули якісну освіту, але й про те, щоб вони застосували її на практиці зразу після навчання. До слова, за наказом Міністерства освіти і науки України № 1461 від 9 листопада 2017 року наш університет заслужено посів перше місце за кількістю працевлаштованих випускників педагогічних спеціальностей. Такі позиції виш займає вже декілька років поспіль. Налагоджено дієві зв’язки з роботодавцями, безперервно проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення першим робочим місцем здобувачів освіти нашого навчального закладу.

Що б ви сказали абітурієнтам про тих, хто вже здобув освіту у вашому виші?

Б. Б. Буяк:Наші випускники успішно працюють на різних посадах не лише в системі освіти – педагогами, вихователями, консультантами, вчителями, тренерами, керівниками творчих колективів, викладачами, методистами, менеджерами, адміністраторами. Серед тих, хто здобув освіту у ТНПУ, – всесвітньо знані науковці, дослідники, артисти, спортсмени, перекладачі, журналісти, громадські діячі, поети та письменники, художники та дизайнери, музиканти та композитори, інженери, архітектори, кібернетики, історики, реабілітологи, етнографи, модельєри, кулінари, працівники поліції, служби безпеки, юстиції, соціологи, мандрівники, винахідники, керівники та депутати різних рангів.

ТНПУ ім.В.Гнатюка гордиться своїми випускниками!

Запрошуємо всіх охочих абітурієнтів долучитися до дружньої родини ТНПУ , здобути якісну і фахову освіту і в майбутньому поповнити ряди успішних випускників!

Спілкувався Василь Сенчишин

Буяк бали ЗНО університет ТНПУ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Спорт
У Тернополі на центральному стадіоні ФК "Нива" (Тернопіль) зіграла з ФК "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.) – 2:0 на користь "Ниви". Перший тайм пройшов з відчутною перевагою "Ниви", проте ворота суперника залишилися невразливими. Втім у другому таймі тернопільській команді вдалося вийти вперед і з перевагою у два голи завершити матч. Як повідомляє "ТТБ", голи у ворота "Чайки" на 58 та 80 хвилині забили граці "Ниви"- Олексій Литовченко та...
Суспільство
Енергоефективність будь-якого будинку можна покращити, заклеївши шпарини у вікнах та дверях. Слід придбати короткі штори, зачинити двері у під’їздах, встановити за батареями теплозахисні екрани з фольги, перефарбувати батареї у темно-коричневий, саме він найкраще віддає тепло. Як повідомляє "20 хвилин", не потрібно придумувати високих матерій чи витрачати багато коштів, щоб зберегти тепло в домі. Ці найпростіші поради допоможуть зберегти і тепло, і гроші,...
Кримінал
У ніч з 18 на 19 жовтня злодій втретє за півтора місяці вдерся до приміщення Чортківського обласного комунального шкірно-венерологічного диспансеру. Що хотів винести злодій наразі невідомо, адже протиправний намір не вдалося втілити. Виконувач обов'язків головного лікаря "шкір-вену" Юрій Вичавка повідомив: "Це вже третій випадок за такий короткий час. Це дивно, бо красти у нас немає що – сейфи надійно замкнені, а ніяких наркотиків тут ніколи і не було. Кол...
Пригоди
Трагічний випадок трапився у селі Більче-Золоте Борщівського району. У водах ріки Серет було виявлене тіло чоловіка. Поблизу туристичної бази знайшли тіло 34-річного чоловіка. Як з’ясувалося, померлий є мешканцем села Монастирок Борщівського району. Як повідомляє "ТН. Область", за попередньою інформацією причиною смерті стало утоплення. Наразі  всі обставини трагедії встановлюються. Нагадуємо, що нещодавно в Тернополі (на вулиці Білогірській) в канаві вияв...
Суспільство
Роль Володьки принесла 35-річному Тарасові Стадницькому неабияку славу. Сьогодні він є відомим актором, автором гумористичних сценаріїв. А ще нещодавно працював кочегаром, клеїв фотографії в анкети грін-кард і не розумів, чим займатися, аби це приносило  задоволення. Нині Тарас переконаний, що кожен може досягти успіху, якщо наважиться спробувати. "Я народився на хуторі Лозові поблизу села Боброїди, що на Львівщині. У батьків нас троє — маю двох  молодших...
Екологія
У ніч проти 22 жовтня у нічному небі можна буде спостерігати дививовижний осінній зорепад, метеорний потік Оріоніди. Як повідомляє "Еспресо", цей метеорний дощ щороку припадає на жовтень, а його пік цього разу очікують саме 21 числа. У ніч спостерігачі зможуть роздивитися до 20 метеорів на годину. Метеорний потік має таку назву на честь сузір’я Оріона. Воно є легким для впізнання, адже має три яскраві зірки посередині, щільним рядком розташованих одна за о...
Суспільство
Український заробітчанин, який опинився у містечку Антверпен в Бельгії розшукує своїх рідних. Себе ж українець називає Ігорем Чикотовські або Чикотовським. Чоловік не пам’ятає ні де він проживав, ні де знаходяться його рідні, також він не має жодних документів, які підтверджують його особу.   Як повідомляє "ТН. Область", говірка українця свідчить про те, що він родом з Західної України, ймовірно з сільської місцевості. Наразі чоловік перебуває в соціальном...
Суспільство
Гуляючи вулицями Тернополя, якщо придивлятися до того, що відбувається довкола, то можна помітити чимало незвичних подій та людей. У кожної людини є своя історія, і що тривалішим стає життя, то цікавішим робиться й історія. Як повідомляє "Про Те", у центрі Тернополя можна зустріти літнього чоловіка, котрий заробляє собі на життя, зважуючи перехожих. Під час війни його контузили, через що зараз сильно не дочуває. Прохання сфотографувати його журналісту дове...
Суспільство
Родина благає допомогти молодій мамі, яка сама виховує півторарічного малюка та зі всіх сил бореться з хворобою. Ще три місяці тому жінка насолоджувалась життям та навіть не підозрювала, що все перекреслить рак.  Все почалось з висипки на тілі. Ніби й нічого страшного, проте жінка одразу ж звернулась до дерматолога. Її обстежили та, заспокоївши, що все буде добре, виписали ліки. Людмила ретельно виконувала всі призначення лікарів, проте щодень ставало гірш...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!