Чи можуть тернополяни повернути кошти, сплачені за туристичні послуги?

Карантин, закриття кордонів та припинення пасажирського транспортного сполучення призвело до масового скасування туристичних турів.
Невизначеність з термінами врегулювання ситуацій та можливості здійснення туристичних подорожей призвели до збільшення звернень споживачів туристичних послуг з питанням: як повернути вже сплачені кошти?

Для того, щоб дати відповідь на дане питання, необхідно аналізувати умови кожного конкретного договору на туристичне обслуговування. Про це повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби Тернопільської області.

 Згідно із Законом України «Про туризм» за договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобовязується оплатити його.

 Кожна зі сторін договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до цього договору або його розірвання, у зв'язку зі зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення договору. Зокрема у разі:

1) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;

2) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;

3) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;

4) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;

5) домовленості сторін.

 Відповідно до вимог ст. 20 зазначеного Закону турист має право відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов'язаних із відмовою. Насправді, фактично здійснені витрати туроператора (турагента), пов’язані з відмовою – це витрати, здійснені в зв’язку з необхідністю виконання обов’язків за договором на туристичне обслуговування, що укладено з туристом, який відмовляється від цього договору. Загальний розмір фактично здійснених витрат туроператора визначається на момент відмови туриста від договору.

 В обов’язковому порядку такі витрати повинні бути документально підтверджені. У разі незгоди з розміром фактично здійснених витрат туроператора (турагента) турист вправі звернутися до суду. При цьому обов’язок доказування розміру таких витрат несе туроператор (турагент). Якщо туроператор (турагент) не зможе обґрунтувати факт здійснення витрат, туристу повертається вартість туристичної подорожі в повному обсязі.

 Для того, щоб мати можливість захистити свої права в судовому порядку, необхідно звертатися з вимогами про повернення коштів до турагента (туроператора) в письмовій формі. Рекомендуємо направляти вимогу на юридичну та фактичну адресу обох (турагента та туроператора ) з підтвердженням факту її отримання.

Туроператор або турагент також має право відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста. Туроператор несе перед туристом відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування окрім випадків, якщо:

-  невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини туриста;

- невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини третіх осіб, не пов'язаних з наданням послуг, зазначених у договорі, та жодна зі сторін про їх настання не знала і не могла знати заздалегідь;

- невиконання або неналежне виконання умов договору сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) та інші суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 прим. 1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Якщо сторона договору не виконала свої зобов'язання і доведе, що це сталося внаслідок форс-мажорних обставин, то вона звільняється від відповідальності. Але після припинення форс-мажору свої зобов'язання все одно доведеться виконати.

 Окрім цього, 17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19» яким на державному рівні визначено що введення карантину належить до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Як правило, більшість туристичних агенцій, пропонують своїм клієнтам дочекатися нормалізації ситуації та скористатися можливістю перепланувати свій відпочинок, перенести тур на інший час. Тому за теперішніх обставин краще скористатись такою пропозицією та не втратити гроші та тур.

 У разі, якщо туроператор не надав заявлені послуги, за захистом порушених прав споживач має право звернутись до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській  області за адресою вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль.

туристичні_послуги кошти повернення
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі