Україна офiцiйно визнала молитву дiєвим чинником у боротьбi з недугами

Український науковець запатентував результати незвичайного експерименту

Дослiдження проводилося на п’ятнадцяти добровольцях. Кров в обстежених забирали з пальця та вени до читання молитов та пiсля.
Неймовiрно, але пiсля першого ж разу, як над пацiєнтом промовили слова молитви, захиснi сили його органiзму значно пiдвищилися!

Унiкальний спосiб оцiнки впливу молитви на людину науковець навiть запатентував. Тобто, наша держава офiцiйно визнала молитву дiєвим чинником у боротьбi з недугами.

Детальнiше про дослiдження та результати “Експрес” розпитував його автора, Михайла Лазорика, кандидата медичних наук, доцента кафедри факультетської терапiї Ужгородського нацiонального унiверситету, патентознавця, заслуженого винахiдника України.

– Як виникла iдея дослiдити вплив молитви на людський органiзм?

– Сучасна медицина вимагає чiтких, заснованих на достовiрних статистичних результатах дослiдження, доказiв для оцiнки явища або процесу. Так, вiдомими є докази впливу молитви на хворих при клiнiчних спостереженнях, обробцi спостережень перебiгу захворювань у вiруючих та невiруючих, за величиною аури пiд час молитви. Але такий пiдхiд для частини науковцiв є непереконливим.

Тож ми поставили за мету вивчити динамiку кiлькiсних та якiсних змiн клiтин капiлярної та венозної кровi у пацiєнтiв пiд дiєю молитов. Зокрема, визначити кiлькiсть лейкоцитiв (Лц), нейтрофiлiв (Н), лiмфоцитiв (Лф), тромбоцитiв (Тр) у лiтрi кровi, показникiв фагоцитозу i цитохiмiчного дослiдження лужної фосфатази нейтрофiлiв у мазку та у лiтрi кровi.

– А хто взяв участь в експериментi?

– Досить проблематичним виявився вiдбiр людей для проведення дослiджень. Спочатку треба було одержати згоду на взяття кровi з пальця та вени до та пiсля молитов, далi вияснити, чи згодиться пацiєнт на читання молитов, i хто буде їх читати.

З тими, хто згодився сам промовляти слова молитви, виявилося все просто. Складнiше було з тими, хто не хотiв цього робити сам. Ми спецiально не зверталися до професiйних священикiв, оскiльки це могло викликати їх незгоду та певнi дiї духовної iєрархiї щодо учасникiв “пiдозрiлих експериментiв”. Тому вирiшили, що молитви читатимуть особи, яким пацiєнти довiряли.

Загалом участь в експериментi погодилися взяти 15 дорослих людей. Кров в обстежених забирали з пальця та вени до читання молитов. Пiсля цього обстежуваний або сам читав молитву, або ж це робила стороння особа. Опiсля повторно забиралася кров iз пальця та вени та вивчалися їх показники…

– I якi результати маєте?

– В усiх обстежених пацiєнтiв ми пiсля молитов виявили змiни вивчених показникiв, – каже Михайло Лазорик. – Але ступiнь та величина змiн були рiзними. Жiнки (5 осiб) реагували на молитву бiльш емоцiйно, тому коливання окремих величин у них були менш стiйкими. У чоловiкiв (10 осiб) були стiйкiшi результати.

– Розкажiть, будь ласка, детально…

– Наприклад, першому пацiєнтовi, котрому було на момент дослiдження 27 рокiв, поставили дiагноз посттравматичний остеомiєлiт правої стегнової кiстки (виражений запальний процес у кiстках ноги) пiсля страшної автокатастрофи, в якiй загинув його брат.

Читати молитву вiн вiдмовився, тому це робила в присутностi хворого iнша людина. Пiсля першої ж молитви iз шiстьох вивчених показникiв венозної кровi п’ять показникiв фагоцитозу (2 – у мазку та 3 – у лiтру кровi) знизилися на 300% i бiльше, а два показники лiтру – на 559% i 600% (майже в 6 разiв).

Простiше кажучи, пiсля молитов у венознiй кровi хворого в 6 разiв зменшилася кiлькiсть клiтин, що фагоцитують (пожирають) бактерiї, а кiлькiсть мiкробiв, якi вони фагоцитували, – у 5,5 раза. Водночас у капiлярнiй кровi кiлькiсть фагоцитованих мiкробiв знизилася лише вдвiчi. Отже, молитви викликали негайнi i достовiрнi змiни вивчених показникiв як капiлярної, так i венозної кровi.

Особливу уваги заслуговує те, що й у капiлярах, i у венi лейкоцити в пацiєнта змiнювалися в одному напрямi: зменшували агресивну дiю фагоцитiв, заспокоювали захиснi сили. Себто, молитва скеровувала перебiг процесу в позитивне русло.

Результати обстеження хворого дали нам пiдставу зарахувати молитву до так званих слабких чинникiв, якi викликають значнi фiзiологiчний i клiнiчний ефекти. Лiкування молитвами в бiльшостi випадкiв призводить до одужання, виправлення якихось матерiальних механiзмiв порушень.

– Що було з хворим далi? Вiн вилiкувався молитвою?

– Над пацiєнтом прочитали 5 молитов, але вiд взяття кровi пiд час 2 – 5 молитов вiн вiдмовився. I через 1,5 року стан хворого полiпшився. Вiн не лiкувався стацiонарно жодного разу. Зауважено й позитивну динамiку рентгенологiчних змiн.

Або iнший приклад. В обстеженого 59-рiчного пацiєнта був остеохондроз хребта та постiнфекцiйний гепатит. Вiн погодився взяти участь в обстеженнi за умови, що сам читатиме комплекс молитов упродовж 5 – 7 хвилин. Пацiєнт був вiруючою людиною i регулярно молився.

Тут уже змiни показникiв були дещо менш вираженими, анiж у першого пацiєнта. Примiром, у венознiй кровi два показники фагоцитозу знизилися пiсля молитви бiльш як у 2 рази, а два показники лужної фосфатази – у 1,5 – 2 рази.

Можливо, на результати дослiдження другого пацiєнта вплинули щоденнi молитви i регулярне вiдвiдування ним богослужiнь. Бо перший хворий є вiруючим, але молитвам придiляє менше уваги. Та що бiльше показникiв кровi змiнюється i що вищий вiдсоток змiн, то вплив молитви є вираженiшим.

Обстеження та аналiз результатiв iнших 13 пацiєнтiв також засвiдчили
позитивнi змiни їхнiх показникiв кровi.

– Чи маєте припущення, яким чином молитва позитивно впливає саме на
кров?

– Як вiдомо, кров складається з води, тому на неї передусiм i дiє молитва. Вона робить її структурованою, зовсiм iншою, властивостi її докорiнно змiнюються. Тобто, не виключенi змiни властивостей самих клiтин кровi як результату змiни структури води, яка є складовим компонентом клiтини. До речi, про цей феномен за кордоном навiть знято науковi фiльми…

– А якою мовою пацiєнти читали молитви?

– Українською. Я взагалi вважаю, що молитва – це певний код. I вiн бiльше дiє на людину тодi, коли вона розумiє слова молитви. Нiчого не маю проти церковнослов’янської мови, якою правлять богослужiння у багатьох церквах. Але своїм експериментом ми довели, що молитва саме рiдною мовою має величезну силу.

– Яких висновкiв ви дiйшли пiсля проведеного дослiдження?

– Потужнi змiни в кровi пiсля дiї молитов (не на десятки вiдсоткiв, а в кiлька разiв!) спростовують теорiї атеїстiв i дають неспростовнi докази впливу молитви на органiзм. До слова, запропонований мною спосiб оцiнки дiї молитов на органiзм людини захищений патентом України за №80967.

I ще одне. Монахи та священики, якi багато моляться, живуть довго й виглядають значно молодшими вiд своїх ровесникiв. Ви не замислювалися – чому… Думаю, описанi в Святому Письмi випадки моментального одужання хворих, що їх здiйснили Спаситель, апостоли та пророки, i є свiдченням дiє молитви. Це пiдтверджує великi можливостi людського органiзму, якi слiд не тiльки вивчати, а й широко застосовувати.


Експрес
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Пригоди
14 серпня о 14:50 виникла пожежа електрощитової в коридорі багатоквартирного житлового будинку у місті Тернопіль на вулиці Білогірська. Вогнем пошкоджено електрощитову на площі 0,3 кв.м. Загорання ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління. Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.
Суспільство
Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують мешканку обласного центру, Головко Ольгу Петрівну, 1962 року народження. 10 серпня до правоохоронців звернувся чоловік та повідомив, що його мати ще 8 серпня пішла з дому та не повернулася. Місце знаходження зниклої невідоме. Тернополянка хворіє психічними розладами. Прикмети зниклої: ріст 167см., худорлявої тілобудови, волосся коротве світло-русяве. Є шрам на правій кисті. Була одягнена: в голубу фу...
Кримінал
Патрульні затримали чоловіка на дитячому майданчику з предметом, схожим на пістолет. Виклик надійшов з вулиці Василя Симоненка близько 16-ї години 14 серпня. Патрульні, які прибули на місце події, відразу виявили громадянина, який підходив за описом заявниці. У руках він тримав пакет, з якого виглядала рукоятка предмета, схожого на пістолет. Про це повідомляє прес-центр Національної поліції в Тернопільській області. "Це мій колишній чоловік. І я його боюся...
Суспільство
В регіоні передбачають дощі та грози, шквали 15 – 20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів дещо знизяться. Спеку на Тернопільщині остудять дощі. Опади передбачають упродовж доби по всій території регіону. «15-го серпня на Тернопільщині пройдуть дощі та грози. Температура повітря вночі: 15 -17 градусів вище нуля, вдень – 24 – 26 градусів тепла. Вітер західний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру, а також шквали 15 – 20 метрів за секунду», – пов...
Кримінал
Факт крадіжки задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Про те, що невідомий зловмисник виніс з магазину декілька упаковок кави, поліцейським повідомив працівник торгового закладу на вулиці Миру.   Камера спостереження зафіксувала злодійку, тож правоохоронці оперативно встановили її особу. Нею виявилася 37-річна мешканка Тернополя. Жінка в минулому вже притягувалася до відповідальності за крадіжки, у тому числі і з крамниць, однак продовж...
Спорт
12 серпня футбольний клуб "Нива" у 4 турі Другої ліги у домашньому матчі переміг ужгородський "Минай" з рахунком 3:2. Перша перемога "Ниви" у сезоні видалася багатою на голи та тримала інтригу аж до фінального свистка. Тим не менш, у матчі з "Минаєм" тернополяни заслужили три очки та нарешті потішили уболівальників домашньою вікторією. Стартові хвилини матчу аж ніяк не натякали на чималу кількість голів. Команди особливо не спішили з атакувальними діями, л...
Пригоди
До співробітників Теребовлянського відділу поліції  надійшло звернення від жительки районного центру про те, що 9 серпня пішов з дому і не повернувся її чоловік Боднарець Ігор Олександрович. 32-річний теребовлянець вийшов лише у хатніх тапочках з трьомастами гривень в кишені, без телефона, сказавши, що йде купити води. Оперативники спочатку відпрацьовували Теребовлянський район у пошуках бе6звісти зниклого, згодом надійшла інформація, що чоловіка бачили в...
Суспільство
Якщо надворі спека – на градуснику 25 і вище, то на дороги виїжджають вони – поливальні машини. У Тернополі їх є дві. Журналісти Інтб бачили, скільки часу і води потрібно, щоб полити дорогу, наприклад, від вулиці Хмельницького до тернопільського ставу.
Кримінал
У Тернополі чоловік розраховувався в аптеках та магазинах фальшивими купюрами номіналом у 500 гривень. Впродовж одного дня жертвами шахрая стали продавці трьох закладів. За 45 хвилин невідомий позбувся трьох п'ятисотгривневих купюр у трьох торгових мережах на вулиці Злуки.    За словами провізора аптеки, до них зайшов чоловік, взяв товар вартістю 65 гривень і розрахувався за нього півтисячною купюрою. Спочатку банкнота викликала сумнів у продавця, але її в...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!