Україна офiцiйно визнала молитву дiєвим чинником у боротьбi з недугами

Український науковець запатентував результати незвичайного експерименту

Дослiдження проводилося на п’ятнадцяти добровольцях. Кров в обстежених забирали з пальця та вени до читання молитов та пiсля.
Неймовiрно, але пiсля першого ж разу, як над пацiєнтом промовили слова молитви, захиснi сили його органiзму значно пiдвищилися!

Унiкальний спосiб оцiнки впливу молитви на людину науковець навiть запатентував. Тобто, наша держава офiцiйно визнала молитву дiєвим чинником у боротьбi з недугами.

Детальнiше про дослiдження та результати “Експрес” розпитував його автора, Михайла Лазорика, кандидата медичних наук, доцента кафедри факультетської терапiї Ужгородського нацiонального унiверситету, патентознавця, заслуженого винахiдника України.

– Як виникла iдея дослiдити вплив молитви на людський органiзм?

– Сучасна медицина вимагає чiтких, заснованих на достовiрних статистичних результатах дослiдження, доказiв для оцiнки явища або процесу. Так, вiдомими є докази впливу молитви на хворих при клiнiчних спостереженнях, обробцi спостережень перебiгу захворювань у вiруючих та невiруючих, за величиною аури пiд час молитви. Але такий пiдхiд для частини науковцiв є непереконливим.

Тож ми поставили за мету вивчити динамiку кiлькiсних та якiсних змiн клiтин капiлярної та венозної кровi у пацiєнтiв пiд дiєю молитов. Зокрема, визначити кiлькiсть лейкоцитiв (Лц), нейтрофiлiв (Н), лiмфоцитiв (Лф), тромбоцитiв (Тр) у лiтрi кровi, показникiв фагоцитозу i цитохiмiчного дослiдження лужної фосфатази нейтрофiлiв у мазку та у лiтрi кровi.

– А хто взяв участь в експериментi?

– Досить проблематичним виявився вiдбiр людей для проведення дослiджень. Спочатку треба було одержати згоду на взяття кровi з пальця та вени до та пiсля молитов, далi вияснити, чи згодиться пацiєнт на читання молитов, i хто буде їх читати.

З тими, хто згодився сам промовляти слова молитви, виявилося все просто. Складнiше було з тими, хто не хотiв цього робити сам. Ми спецiально не зверталися до професiйних священикiв, оскiльки це могло викликати їх незгоду та певнi дiї духовної iєрархiї щодо учасникiв “пiдозрiлих експериментiв”. Тому вирiшили, що молитви читатимуть особи, яким пацiєнти довiряли.

Загалом участь в експериментi погодилися взяти 15 дорослих людей. Кров в обстежених забирали з пальця та вени до читання молитов. Пiсля цього обстежуваний або сам читав молитву, або ж це робила стороння особа. Опiсля повторно забиралася кров iз пальця та вени та вивчалися їх показники…

– I якi результати маєте?

– В усiх обстежених пацiєнтiв ми пiсля молитов виявили змiни вивчених показникiв, – каже Михайло Лазорик. – Але ступiнь та величина змiн були рiзними. Жiнки (5 осiб) реагували на молитву бiльш емоцiйно, тому коливання окремих величин у них були менш стiйкими. У чоловiкiв (10 осiб) були стiйкiшi результати.

– Розкажiть, будь ласка, детально…

– Наприклад, першому пацiєнтовi, котрому було на момент дослiдження 27 рокiв, поставили дiагноз посттравматичний остеомiєлiт правої стегнової кiстки (виражений запальний процес у кiстках ноги) пiсля страшної автокатастрофи, в якiй загинув його брат.

Читати молитву вiн вiдмовився, тому це робила в присутностi хворого iнша людина. Пiсля першої ж молитви iз шiстьох вивчених показникiв венозної кровi п’ять показникiв фагоцитозу (2 – у мазку та 3 – у лiтру кровi) знизилися на 300% i бiльше, а два показники лiтру – на 559% i 600% (майже в 6 разiв).

Простiше кажучи, пiсля молитов у венознiй кровi хворого в 6 разiв зменшилася кiлькiсть клiтин, що фагоцитують (пожирають) бактерiї, а кiлькiсть мiкробiв, якi вони фагоцитували, – у 5,5 раза. Водночас у капiлярнiй кровi кiлькiсть фагоцитованих мiкробiв знизилася лише вдвiчi. Отже, молитви викликали негайнi i достовiрнi змiни вивчених показникiв як капiлярної, так i венозної кровi.

Особливу уваги заслуговує те, що й у капiлярах, i у венi лейкоцити в пацiєнта змiнювалися в одному напрямi: зменшували агресивну дiю фагоцитiв, заспокоювали захиснi сили. Себто, молитва скеровувала перебiг процесу в позитивне русло.

Результати обстеження хворого дали нам пiдставу зарахувати молитву до так званих слабких чинникiв, якi викликають значнi фiзiологiчний i клiнiчний ефекти. Лiкування молитвами в бiльшостi випадкiв призводить до одужання, виправлення якихось матерiальних механiзмiв порушень.

– Що було з хворим далi? Вiн вилiкувався молитвою?

– Над пацiєнтом прочитали 5 молитов, але вiд взяття кровi пiд час 2 – 5 молитов вiн вiдмовився. I через 1,5 року стан хворого полiпшився. Вiн не лiкувався стацiонарно жодного разу. Зауважено й позитивну динамiку рентгенологiчних змiн.

Або iнший приклад. В обстеженого 59-рiчного пацiєнта був остеохондроз хребта та постiнфекцiйний гепатит. Вiн погодився взяти участь в обстеженнi за умови, що сам читатиме комплекс молитов упродовж 5 – 7 хвилин. Пацiєнт був вiруючою людиною i регулярно молився.

Тут уже змiни показникiв були дещо менш вираженими, анiж у першого пацiєнта. Примiром, у венознiй кровi два показники фагоцитозу знизилися пiсля молитви бiльш як у 2 рази, а два показники лужної фосфатази – у 1,5 – 2 рази.

Можливо, на результати дослiдження другого пацiєнта вплинули щоденнi молитви i регулярне вiдвiдування ним богослужiнь. Бо перший хворий є вiруючим, але молитвам придiляє менше уваги. Та що бiльше показникiв кровi змiнюється i що вищий вiдсоток змiн, то вплив молитви є вираженiшим.

Обстеження та аналiз результатiв iнших 13 пацiєнтiв також засвiдчили
позитивнi змiни їхнiх показникiв кровi.

– Чи маєте припущення, яким чином молитва позитивно впливає саме на
кров?

– Як вiдомо, кров складається з води, тому на неї передусiм i дiє молитва. Вона робить її структурованою, зовсiм iншою, властивостi її докорiнно змiнюються. Тобто, не виключенi змiни властивостей самих клiтин кровi як результату змiни структури води, яка є складовим компонентом клiтини. До речi, про цей феномен за кордоном навiть знято науковi фiльми…

– А якою мовою пацiєнти читали молитви?

– Українською. Я взагалi вважаю, що молитва – це певний код. I вiн бiльше дiє на людину тодi, коли вона розумiє слова молитви. Нiчого не маю проти церковнослов’янської мови, якою правлять богослужiння у багатьох церквах. Але своїм експериментом ми довели, що молитва саме рiдною мовою має величезну силу.

– Яких висновкiв ви дiйшли пiсля проведеного дослiдження?

– Потужнi змiни в кровi пiсля дiї молитов (не на десятки вiдсоткiв, а в кiлька разiв!) спростовують теорiї атеїстiв i дають неспростовнi докази впливу молитви на органiзм. До слова, запропонований мною спосiб оцiнки дiї молитов на органiзм людини захищений патентом України за №80967.

I ще одне. Монахи та священики, якi багато моляться, живуть довго й виглядають значно молодшими вiд своїх ровесникiв. Ви не замислювалися – чому… Думаю, описанi в Святому Письмi випадки моментального одужання хворих, що їх здiйснили Спаситель, апостоли та пророки, i є свiдченням дiє молитви. Це пiдтверджує великi можливостi людського органiзму, якi слiд не тiльки вивчати, а й широко застосовувати.


Експрес
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Шоумен з Тернопільщини, засновник гумористичного шоу "Вар'яти", відомий жартівник  Сергій Притула, зайшовши на сайт німецьких авіаліній "Lufthansa", був прикро вражений відсутністю там на електронній карті будь-яких позначок щодо існування Тернополя. На своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук Сергій Притула опбулікував пост, в якому звернувся до громадськості: "Вимагаю у Тернопільська міська рада заборонити діяльність Lufthansa у Тернополі за неповагу! О...
Суспільство
У Тернополі на вулиці Живова у майбутньому планують встановити спеціальні турнікети, аби пішоходи переходили дорогу правильно та не ставали учасниками ДТП.Про це на обговоренні "Діалог задля безпеки" повідомив начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.— По місту ми провели спеціальний аналіз, де найбільше у нас трапляються ДТП з потерпілими за участю пішоходів. Часом пішоходи тяжко травмуються, а часом доходить до летал...
Бізнес
Головне управління ДФС у Тернопільській області спільно з інформаційним порталом 0352.ua продовжує цикл Інтернет-конференцій з питань роз'яснення основних положень Податкового кодексу України та інформування про діяльність Головного управління ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС. Зокрема, 23 жовтня з 11.00 до 12.00 год. триватиме Інтернет-конференція на тему «Детінізація ринку праці: шлях захисту прав людей» за участю заступника нача...
Екологія
У Великій Березовиці знову спалюють рештки мертвих тварин. Тернополянка Юлія Стасюк виклала у мережу відео, на якому видно як велика ділянка палає у вогні. Рятувальники заливають  водою величезну прямокутну вогняну яму. За словами дівчини, довкола «стоїть» нестерпний сморід. «СМТ В. БерезовицяЗнову горять рештки мертвих тваринСморід нереальнийhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100002615272052Ця людина, якщо можна його так назвати, просто би*ло!Прошу...
Кримінал
Підгаєцьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури забезпечено процесуальне керівництво та скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях  щодо 2 депутатів сільських рад Підгаєцького району, які, будучи суб’єктами декларування, не подали щорічну декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.Встановлено, що народні...
Суспільство
У Тернополі пройшли традиційні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів харчової і переробної промисловості.Цього року участь у ярмарку взяли 147 підприємств агропромислового комплексу всіх районів області. Реалізація продукції проводилась за оптово-відпускними цінами, які нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та продовольчих ринках. Як повідомили Ternopil Travel у  департаменті агропромислового розвитку Тернопільської ОДА, б...
Суспільство
Мова йде про недобудований міст Теребовлянської об'їзної дороги. «Він вражає. Він величезний. Довжина 100-110 метрів, ширна 25-28 метрів (точно виміряти не мав чим)», - пише у Фейсбуці працівник «Туристично-інформаційного  центру м. Теребовля» Ярослав Ярошевський. На вигляд міст, наче щойно збудований: бетонна споруда ніде не розсипаються, лише трішки облізла заливка між поздовжніми елементами.  «І, цілком можливо, що незабаром його можна буде викреслити з...
Суспільство
Більше 160 жителів області захворіли на кір у жовтні. Епідеміологи прогнозують, що до кінця місяця кількість хворих зросте до двох сотень. Загалом же на Тернопіллі цього року вже зареєстрували понад 1770 випадків кору.– Прогнозований ріст захворюваності на кір розпочався минулого року, коли було зареєстровано 298 випадків кору, – говорить зз Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охо...
Суспільство
В армії також є таланти. Хлопець з Тернопільщини пішов служити у армію, за півтора року служби став вокалістом у військовому гурті. Минулого тижня військовослужбовці пішли підкорювати вокальну сцену талант-шоу.Від звичайних репетицій у приміщенні військової частини до справжнього виступу на великій вокальній сцені. Ці п’ятеро хлопців – гурт 3029.Попри життя за постійним розкладом, щодня чітке дотримання суворих правил, аби стати захисником своєї країни, во...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!