Псевдолікар А.Слюсарчук у пастці

Продовження. Початок тут:
Феномен України: нейрохірург-любитель чи аферист-професіонал?
Перші жертви псевдопрофесора Пі
Псевдолікар Слюсарчук убиває людей! Міліція далі зволікає

Мiнiстр освiти Дмитро Табачник пiдписав лист на бланку Мiнiстерства, у якому йдеться про те, що Слюсарчук має базову вищу освiту. Однак, як з'ясувалося, насправдi, нiхто цього факту не перевiряв. Атестацiйна комiсiя Мiнiстерства освiти та науки (голова - Д. Табачник) присвоїла шахраєвi, людинi без вищої освiти вчене звання... "професор кафедри нейрохiрургiї".

Президент нагородив бездипломного афериста, що калiчить людей, найвищою державною премiєю в галузi освiти. Ми документально довели, що i мiнiстр, i ВАК, i Президент помилились. Журналiсти "Експресу" передали мiлiцiї ключовий доказ у справi. Мiлiцiя нарештi порушила вiдповiдну кримiнальну справу

Чому в цiй справi нам так пекельно важко доводити абсолютно очевиднi речi?

Чому в цiй справi журналiсти, потерпiлi, свiдки, родини, якi поховали найрiднiших, професiональнi лiкарi, сотнi тисяч наших читачiв опинилися по один бiк барикад, а пройдисвiт, що вбиває та калiчить людей, називаючи себе лiкарем, i десятки мiлiцiонерiв, прокурорiв, чиновникiв найвищого рангу - по другий?

Чому?

Ця дилема весь цей час висить у повiтрi. Та що казати. Усi двадцять рокiв, поки триває ця iсторiї, вона визначає її сюжет. Вона дiлить людей на цi два сорти i мультиплiкує новi жертви. На початку тижня ми почали вiдчувати, що теж потрапляємо у цю ж пастку. Не є таємницею, що професiональнi журналiсти мають свої джерела iнформацiї скрiзь, у тому числi - i в мiлiцiї, i в прокуратурi, i в органах державної влади. У вiвторок зранку, зiставивши повiдомлення з усiх джерел, ми дiйшли висновку: цього разу правоохороннi органи, як i в усi попереднi рази у подiбних ситуацiях, дiятимуть трафаретно - пiдуть шляхом найменшого
опору.

Ми задумались. Чому? На наш погляд, це можна пояснити двома причинами.

По-перше, така позицiя дає змогу вивести з-пiд вiдповiдальностi тих колег у погонах, якi всi цi двадцять рокiв ставили свої пiдписи пiд абсолютно незаконними постановами, що дозволяли псевдолiкареві виходити сухим з води навiть в стопроцетно осудних ситуацiях. Як, наприклад, як у випадку з Iриною Соколовською, комендантом гуртожитку 14, яку псевдолiкар Слюсарчук особисто вiдправив на той свiт пiд час безглуздої дев'ятої операцiї з переливання кровi у примiщеннi гуртожитку державного навчального закладу.

По-друге, практично будь-який звичайний мiлiцiонер, розумiючи, хто там, "на верху", може стояти за цiєю справою, вiдразу 
готовий зiзнатися, що не хоче бути прототипом комiсара Катанi, ще до того, як його пальцi прищемлять дверима. Страшно.

Таким чином, у вiвторок зранку вималювалася така безрадiсна, здавалося би, "тупикова" картина:

1) Керiвник спецбудинку в Гришкiвцях, де, як ми точно встановили, з 1980 до 1987 року навчався Слюсарчук, пiдготувала
вiдповiдь на запит правоохоронних органiв про те, що Слюсарчук там... не навчався.

2) Один з керiвникiв ПТУ у Козятинi пiдготував лист-вiдповiдь правоохоронним органам, у якому йшлося про те, що Слюсарчук,
якого, як ми знаємо, пiсля iнтернату скерували в ПТУ i який навчася там з 1987 до 1990 року, начебто ПТУ... не закiнчував.

3) Мiнiстерство освiти України завiрило печаткою i скерувало у мiлiцiю лист про те, що всi дипломи Слюсарчука ... є справжнiми. "Слюсарчук А.Т. навчався у Росiйському державному медичному унiверситетi з 1985 по 1991 рiк". Пiдпис - мiнiстр Дмитро Табачник.

4) Львiвська обласна прокуратура надала лист про те, що пiд час перевiрки факти пiдробки документiв, недiйсностi отриманих учених звань та ступенiв "не знайшли свого пiдтвердження". Висновок зроблений на пiдставi вiдповiдей МОН та ВАК, також беручи до уваги "КОПIЇ документiв про вищу освiту, вченi звання та ступiнь, що надiйшли на КОЛЬОРОВИХ бланках, завiрених уповноваженим на це органом" (Мiнiстерством освiти - ред.).

5) До справи долучено указ Президента, на якому стоять вiзи мiнiстра освiти, юридичного управлiння i т.д. про нагородження "професора Слюсарчука А.Т. держпремiєю".

Здавалалось би, перед нами стiна. Документальна стiна, яку пробити неможливо. Чому? Та хоча б тому, що на кону - авторитет
десяткiв високопосадовцiв, якi пiдписали документи, що "виступають", як виглядає, "залiзними" фактами.

Фактами, яких насправдi не iснує. Вдумайтесь у цi слова. Як можуть не iснувати факти, якщо вони засвiдченi пiдписом Президента країни та мiнiстра? Як можна не вiрити словам указу про те, що професор є професор, якщо на Президента України працюють 368 тисяч мiлiцiонерiв, 10 134 прокурори, i ще щонайменше 41 750 тисяч працiвникiв спеслужб?

У цiй ситуацiї ми, журналiсти "Експресу", виглядали справжнiми божевiльними, якi верзуть несусвiтнi дурницi. Ми билися як риба
об лiд об непiдробне нерозумiння звiдусiль. Якi пiдробки? Жартуєте? Як мiг помилитися Президент? А мiнiстр, що дурень?

Ну як ви можете стверджувати, що вiдомий нейрохiруг не робив операцiй?

Це було дiйсно нестерпно важко. Вiдомi i дуже вiдомi люди телефонували нам i вдень, i вночi й казали: дайте, будь ласка, спокiй цiй авторитетнiй людинi, професоровi Слюсарчуку. Дайте хоча б з поваги до тисяч прооперованих i врятованих ним людей.

Ми чули цю думку тисячу разiв: зупинiться, бо є сотнi, сотнi врятованих ним людей. I ми шукали цi сотнi. Вперто. Тижнями. Та цi
виснажливi пошуки, до яких ми пiдключили бiльше двадцяти наших найкращих журналiстiв, не допомогли знайти цих врятованих людей. Жодної людини, яку б урятував "нейрохiруг-професор Слюсарчук".

А натомiсть з кожним днем пошукiв ми вiдтворювали абсолютно iншу реальнiсть. Страшну реальнiсть. Страшну настiльки, що розум вiдмовлявся вiрити у побачене i почуте. Кожен день перед нами з'являлися все новi i новi жертви псевдолiкаря Слюсарчука - скалiченi, обiбранi до нитки, зневiренi до краю.

Ми дивились у їхнi очi. В очi людей, де застигли бiль та страждання. I саме цi погляди додавали нам сил iти далi. Зобов'язання перед ними, перед невинно скривдженими дiтьми, не дозволяло зупинятись, вело нас уперед. У нас з'явилася iнформацiя про те, що свiдкам почали погрожувати й готуються можливi провокацiї.

Ми перестали звертати увагу навiть на те, що багато хто дiйсно дивився на нас як на людей, що втратили глузд. Ми йшли вперед, бо розумiли: правда - одна. I вона - на нашому боцi. I ми повиннi довести цю справу до логiчного кiнця. Бо не можна перед брехнею плазувати навколiшки. Тодi, у вiвторок зранку, ми поставили перед собою, здавалось би, абсолютно нереалiстичне завдання: знайти за будь-яку цiну ключовий доказ у справi Слюсарчука i надати його за будь-яку цiну правоохоронним органам.

Здавалося б, про що йдеться? Адже на той момент уже було достеменно вiдомо, що перший з двох димломiв про вищу освiту Слюсарчука - фiктивний. А саме: Вiнницький медичний iнститут (диплом якого Слюсарчук А.Т. надав кiльком вишам як професор) дав офiцiйну вiдповiдь про те, що громадянин України Слюсарчук А.Т. 10.05.1971 р.н., в перiод з 1984 до 1990 року у цьому вишi не навчася.

Тут i школяр скаже: раз не навчався, пiдробка документiв - залiзна, Слюсарчук - шахрай, склад злочину доведено. Адже мiлiцiя впродовж декiлькох рокiв вiдмовлялась порушувати кримiнальнi справи проти Слюсарчука лише на тiй пiдставi, що вiн "лiкар з дипломом Вiнницького медiнституту". Так писали слiдчi. У всiх постановах.

Постанов про вiдмову у порушеннi кримiнальних справ щодо Слюсарчука - десятки. Постаждалих вiд дiй псевдолiкаря багато.
Нiчого дивного: шахрай-петеушник "практикував" 20 лiт. Здавалось би: факт спростовано й встановлено - Слюсарчук не закiнчував Вiнницького медiнституту, усi цi постанови мають бути скасованi, слiдство поновлене, Слюсарчук затриманий. А дзюськи.

Ми запитували, чому так. Нам вiдповiдали: цього, мовляв, замало. Адже з певного часу у багатьох офiцiйних документах зазначено, що у Слюсарчука, окрiм Вiнницького, є ще один диплом - Московського медичного унiверситету, де вiн начебто теж навчався у 1984-1990 роках.

Будь-яка людина зi здоровим глуздом тут би посмiхнулась. Бо хто повiрить, що дитина у дванадцять рокiв у радянський час може
навчатися на станцiонарi у двох вищих навчальних закладах рiзних мiст, що лежать одне вiд одного на вiдстанi тисячi
кiлометрiв. Отже, якщо й встановлено: диплом Вiнницького ВНЗ - пiдроблено, того також мало би вистачити, аби наша мiлiцiя i
прокуратура, яка утримується за кошти свого народу, повинна б сказати: стоп! Де взяв пiдроблений документ? Нащо людей калiчиш i Президентiв дуриш? I притягнути шахрая до вiдповiдальностi.

Це було б в iдеалi. У реальностi: мiлiцiя, яка покриває псевдолiкаря, вдає, наче вiрить у цю маячню, майже 20 рокiв. Смiшно? Петеушник-шахрай заправляє правоохоронцями, калiчить людей й обдурює двох Президентiв, виманюючи у них державнi кошти.

Але український мiлiцiонер не усмiхався. Вiн кивав на папери, а в коридорах чесно зiзнавався, що просто... боїться. Мiлiцiонери
стверджували, що надiшлють запити у Москву, але там вони можуть зникнути, бо, мовляв, iнша країна. А поїхати у Москву немає змоги, бо, як ви розумiєте, мiлiцiя бiдна, грошей обмаль та й дозвiл на вiдрядження у сусiдню країну може дати або заступник мiнiстра, або особисто мiнiстр внутрiшнiх справ.

Коло замикалося.

I таким чином ключовим у справi ставав факт - є чи нi у Слючарчука диплом Московського медичного унiверситету? Мiнiстерство освiти в особi пана Табачника стверджувало, що є.

А ми на двiстi вiдсоткiв упевненi, що немає.

Так, у нас не було на той момент прямих доказiв. Але ми точно знали, що ми не iдiоти. Що, маючи задокументованi свiдчення
декiлькох десяткiв людей про те, що Слюсарчук у перiод з 1984 до 1990 року протирав штани в спецбудику i ПТУ, точно не мiг
навчатися у цей час у Москвi. Щонайменше тому, що це суперечить законам фiзики. Цей факт пiдтверджували i десятки свiдчень звичайних учителiв, вихователiв, однокласникiв, однокурсникiв, майстрiв ПТУ, лiкарiв, якi в один голос також твердили: ми - не iдiоти й не маразматики. Слюсарчук навчався тут. Його пам'ятають усi, як облупленого. I крапка.

А мiлiцiя нам твердила своє - нi, не крапка. Теперiшнiй директор написала, що вiн не вчився. Ми звертали увагу мiлiцiї на доволi
незвичнi факти, якi мали би посiяти у них щонайменше сумнiв у своїй упевненостi. По-перше, казали: подивiться уважно на цi
вiдповiдi. Запитували, чому на вiдповiдях з Гришкiвцiв та Козятина, якi адресованi правоохоронним органам, вiдсутнi печатки.
По-друге, цiкавилися, чи перевiряв хтось автентичнiсть пiдписiв? Чи перевiряли вiдповiдь Козятинського ПТУ досконало? Адже там сказали хитро: "не закiнчував", але не сказали, що не навчався!

Немає значення, казали нам мiлiцiонери. Все одно, поки iснує ймовiрнiсть, що у Слюсарчука є Московський диплом, ми мусимо
сприймати його як лiкаря. А мiнiстр Табачник написав, що диплом є.

Мiлiцiонери - люди пiдневiльнi. За них думають шефи, а за шефiв - часто iншi. Боси. Тодi ми змiнили тактику. Ми перестали
переконувати мiлiцiонерiв i вирiшили реалiзувати спецiальний план. Ми поставили перед собою завдання, яке чомусь за
дев'ятнадцять рокiв не поставила перед собою мiлiцiя, - привезти в Україну ключовий доказ. Останнiй доказ того, що Слюсарчук - не лiкар. I нiколи ним не був.

Ми розумiли, що це не просто небезпечно.

Ми розумiли, що люди, котрi пiдуть на це, можуть уже нiколи не повернутись додому живими.

Бо було, з одного боку, наше прагнення знайти i документально довести очевидне, зробити це, щоб урятувати життя ще не однiєї
людини, нових потенцiйних жертв псевдолiкаря, а з iншого - цiла iндустрiя, патронована мiнiстрами, мiлiцiонерами i прокурорами. Iндустрiя з торгiвлi синтетичними наркотиками, iндустрiя з обману людей, iндустрiя, що сiє страх та смерть.

Чи думали ми тiєї митi про свiй страх, ризик для нас, наших рiдних? Скажемо коротко -- так. Так, ми усвiдомлювали, на що йдемо. Ми усвiдомлювали, на що йде наша журналiстка Свiтлана Мартинець, котра, залишивши коротку записку туманного змiсту рiдним, якi готувалися привiтати її з днем народження, зникне на чотири днi в невiдомому напрямку - у прямому сенсi цього слова.

Подальший хiд подiй уже був прерогативою Бога. Наша журналiстка у вiвторок о 20.00 виїхала з редакцiї автомобiлем у напрямку на Москву. Дорогою вона змiнить авто ще п'ять разiв. Вона працюватиме у "повнiй тишi", оскiльки спецiально залишить мобiльний удома, аби за IМЕI нiхто не змiг вирахувати мiсця її фiзичного перебування. Вона навiть змiнить зовнiшнiсть, аби нiхто не мiг її упiзнати.

I вже найближчi подiї довели, що все це дозволить їй зостатися живою. Бо в Москвi журналiстку "Експресу" чекали вже кiлька днiв.

...Москва. Жовтень 2011 року. Росiйський нацiональний медичний дослiдний унiверситет iменi Пирогова. За легендою Слюсарчука i дипломами, поданими "професором" у вишi України, саме в цьому закладi навчався псевдолiкар, найбiльший аферист ХХI столiття.

"Ви не та людина з України, за якою вчора шукали якiсь двоє? Вони крутилися тут iз пiвдня i все допитували: "Хто з України приїжджав i чи брав якiсь документи на Слюсарчука?" Казали нам нiчого нiкому не давати. Це нас дуже здивувало. Бо iнформацiя про навчання студентiв є вiдкритою. Таких iнцидентiв у нашому вузi не було, й ми вiдразу попередили свою охорону про цю незрозумiлу ситуацiю, - так зустрiв Росiйський нацiональний медичний унiверситет iменi Пирогова журналiстку "Експресу".

Про те, чи я не та людина з України, яку шукають "якiсь невiдомi", мене питатимуть тут часто. У вiдомому у свiтi медунiверситетi Росiї я почую ще багато запитань, якi мене не лише здивують, а заболять пiд серцем долею моєї країни. Країни, об яку дозволили собi витерти ноги псевдолiкар-шахрай i провладнi особи, котрi задля власних iнтересiв, фiнансової вигоди та задоволення певних амбiцiй покривають його злочини майже 20 рокiв.

"У вас що там, в Українi, з глузду з'їхали? Кiлька рокiв тому до нас уже надходили запити вiд ваших правоохоронних органiв. Ще
тодi ми дали їм вiдповiдь, що у нас Слюсарчук не навчався. I тепер знову те саме. А останнi три днi тiльки й ходять ходаки "вiд
Слюсарчука" i телефонують: то Слюсарчук, то "вiд Слюсарчука". I вiд них iдуть якiсь незрозумiлi погрози. Що роблять вашi
правоохоронцi? Вони що, не бачать, що той ваш Слюсарчук - шахрай,  та ще який! Ми вже втомилися пояснювати: не вчився у нас такий! Нiколи не вчився. Ми всi архiви пiдняли i вiдслiдкували кожен запис: студента на iм'я Слюсарчук Андрiй Тихонович не було не тiльки в 1984-1990 роках, а й загалом нiколи не було", - пояснюють працiвники архiву медунiверситету.

I додають: якщо б Слюсарчук на той час i був їхнiм студентом, то про нього знали б не лише в медунiверситетi, а й уся Москва. Бо мусив би  мати на той час за документами 13 рокiв. Хто б дитину-студента їхнього унiверситету не запам'ятав? Архiвiсти
наказують менi швидше полишити їх примiщення, бо вчорашнi "двоє", якi когось шукали з України, їм дуже не сподобались.

Ректорат, канцелярiя, кабiнети адмiнiстративного корпусу "Пироговки". I знову одне й теж. "То не вас шукали вчора?" - так вiдповiдали менi в медунiверситетi Росiї на моє привiтання "Добрий день!"

"Слюсарчук нiколи не навчався у нашому вузi. Нi 1984-го, нi 1990-го, нi в iншi роки. Такого студента наш унiверситет не виховував. Його дипломи i копiї дублiкатiв про закiнчення МДУ iменi Пирогова - фальшивi. Ось вiзьмiть наше пiдтвердження цього", - вiддає менi пакет документiв Володимир Гаврилович Володимиров, проректор медунiверситету iменi Пирогова.

Сивочолий професор дивується, що вперше за всi роки роботи у вишi зiткнувся з такою незрозумiлою маячнею: чоловiк, який
називається Слюсарчуком, телефонує йому кiлька разiв на день i погрожує: якщо вiн комусь надасть про нього документи, то
буде мати дуже великi проблеми. "Ми вже повiдомили про цi дзвiнки нашу службу безпеки", - каже Володимиров.

Про такi ж дзвiнки-погрози "вiд Слюсарчука" розповiли секретар та працiвники канцелярiї вишу. Допоки я була в
адмiнiстративному корпусi росiйського медичного закладу, Слюсарчук телефонував сюди тричi.

"Нiхто з працiвникiв нашого унiверситету не сказав i не скаже, що ви тут були. Їдьте i розкажiть усiм правду. Хай береже вас Бог", - хрестять мене на дорогу. I просять перетелефонувати при поверненнi в Україну.

Тримаючи у руках документ iз Росiйського нацiонального дослiдного медичного унiверситету iменi Пирогова, де чiтко чорним по бiлому вказано, що Слюсарчук Андрiй Тихонович нiколи не навчався у цьому вишi, нiколи не здобував освiти, не проходив ординатури i не писав нiяких анi вiдкритих, анi "закритих" дисертацiй, менi знову запече бiля серця. Запече зболеними поглядами тих, хто постраждав унаслiдок лiкування псевдопрофесора. I тут, у чужiй країнi, я знову спитаю себе: як ми дозволили, щоб правоохоронцi так нахабно багато рокiв поспiль покривали шахрая, який експериментував iз життям людей, i ганьбили разом з аферистом-убивцею Україну перед свiтом?

Розумiючи, що попереду - складна i непередбачувана дорога, я прошу працiвникiв московського унiверситету надiслати довiдку на адресу двох українських телеканалiв - це додаткова гарантiя, що правду не сховають.

...П'ятниця, обiд. У редакцiю приходить високопоставлений працiвник мiлiцiї. Вiн запитує, чи є у нас ще якiсь додатковi матерiали.  
Вiн натякає, що термiн перевiрки нашої заяви збiгає. А отже, розумiємо ми, мiлiцiя вкотре готова написати вiдмовний матерiал. 
Ми вирiшуємо, що час настав. На цей момент уже знаємо, що ключовий документ у справi - на вiдстанi восьми годин їзди
до редакцiї.

"Ми привеземо вам ключовий доказ сьогоднi. Це буде довiдка з росiйського унiверситету про те, що Слюсарчук не навчався там,
а отже, не може бути нi лiкарем, нi професором", - iдемо в атаку.

Мiлiцiонер, видається, такого повороту не чекав.

"Факсовi копiї у вас не вiзьмемо", - безапеляцiйно каже вiн.

"Це буде оригiнал. Iз мокрою печаткою", - запевняємо його.

Ми узгоджуємо, що довiдку буде доставлено до 24.00. Мiлiцiя обiцяє чекати.

...Майже пiвнiч. Обласне управлiння мiлiцiї. У присутностi народних депутатiв України Ярослава Кендзьора, Андрiя Парубiя, телевiзiйникiв журналiсти "Експресу" передають генераловi Богдану Щуру, очiльниковi обласної мiлiцiї, останнiй доказ того, що Слюсарчук - шахрай. Ми передали документ iз РНДМУ iменi Пирогова з мокрою печаткою, у якому чiтко сказано: "Слюсарчук Андрiй Тихонович нiколи в медунiверситетi Москви не навчався. Його росiйський диплом - фальшивий".

Оригiнал довiдки з медунiверситету - у мiлiцiї. У редакцiї - акт про передачу цього документа-вiдповiдi з вузу.

Наступного дня, у суботу, на прохання мiлiцiї, редакцiйнi автiвки привезли до обласного управлiння мiлiцiї перших потерпiлих. На столи слiдчих знову лягли заяви тих, хто постраждав унаслiдок "лiкування" шахрая, та заяви вiд родин тих, хто вже не зможе засвiдчити правди нiколи. Їх убив псевдолiкар.

Таким чином вiн, цей найвидатнiший шахрай, як назве його з парламентської  трибуни народний депутат Ярослав Кендзьор, - у пастцi. Мiлiцiя це теж розумiє. Пiд тиском беззастережних доказiв i фактiв вона таки порушує першу кримiнальну справу.

Ми розумiємо, що це - лише початок.

Експрес
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
У зв`язку з виконанням ремонтних робіт на залізничних мостах зазнає тимчасових змін розклад руху кількох приміських поїздів, які курсують Тернопільщиною. «20 грудня цього року не курсуватиме приміський поїзд №6452/6451 сполученням Коломия–Заліщики–Коломия», - про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці. Пасажирів просять урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок.
Суспільство
Місцеві чиновники повним ходом готуються до відвідин Тернопільщини Петром Порошенком. Формально очікується звичайний робочий візит з оглядом об’єктів та перерізанням “стрічок”.  Орієнтовно це станеться у вівторок, 18 грудня. Однак, як стверджують наші джерела, також запланована зустріч з активом, пише зз. Наразі готуються списки запрошених на зустріч з Главою держави. З районів з’їдуться люди, що, можливо, мають стати в авангарді походу на другий термін. Р...
Суспільство
З 19 по 22 грудня у Тернополі проходитиме ІІІ Всеукраїнський форум «КіноХвиля» під гаслом "Відчуй своє кіно!".   В рамках заходу, що відбуватиметься цьогоріч на понад двадцяти  локаціях, тернопільські кіномани і гості міста зможуть переглянути близько сотні кінострічок, взяти участь у майстер-класах, зустрічах з відомими акторами (зокрема Ірмою Вітовською), режисерами, продюсерами та спробувати себе у кастингах до телевізійного серіалу "Гайдамаки", коротко...
Пригоди
На Теребовлянщині перекинувся вантажний автомобіль. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водія госпіталізували в травматологічне відділення, а пасажир загинув на місці події.  Трапилося нещастя 16 грудня близько 15:30 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селі Кровінка. Повідомили у відділі комунікацій поліції в області.  За попередніми даними, за кермом вантажного автомобіля IVECO (турецької реєстрації) перебував громадянин Туреччини...
Кримінал
Збагатився на 1700 гривень та кримінальне провадження 47-річний мешканець Львівщини. Криміналити він приїхав до Тернополя. Чоловік обрав об’єктом злочину місцеву крамницю. Вночі правопорушник, пошкодивши металопластикове вікно, проник у магазин і викрав  залишену в касі готівку.  Злодій встиг втекти до приїзду працівників служби охорони, однак відповідальності не уникнув. Правоохоронці розшукали підозрюваного. До протиправного вчинку львів'янин вдався впер...
Суспільство
Тернополю потрібна нова удосконалена транспортна модель - вирішила влада у червні 2018-ого. Виділили на це 1 400 000 грн. Хто її створював, які дослідження проводили та кому скільки заплатили?  У липні 2018-ого управління транспорту, комунікацій та зв’язку через систему Prozorro провело тендер на проведення опитування та обстежень, розробку транспортної моделі Тернополя і формування маршрутної мережі громадського транспорту. Перемогла компанія - представн...
Пригоди
До співробітників Ланівецького відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що в лісі поблизу села Пахиня вона надавала першу медичну допомогу 35-річному жителю села Лопушне. Правоохоронці, виїхавши на місце події, встановили, що потерпілий отримав вогнепальне поранення  в область грудної клітки та шиї під час полювання. Даний факт правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 128 ККУ -  необережне тя...
Суспільство
Осінній призов-2018 добігає кінця. Цього року він тривав упродовж трьох місяців. Призов охопив понад двадцять три тисячі юнаків, з них до війська відправлять 550 осіб. Це на 2,5% більше, ніж під час весняного призову. Осінній призов продовжено на один місяць через збільшення кількості призовників для комплектування Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також якісного відбору майбутніх захисників Батьківщини. "Призов розпочався з пе...
Суспільство
Водій маршрутного таксі спершу нахамив пенсіонеру, який сам приклав проїзний до валідатора. Потім кермувальник почав "огризатись" і до решти пасажирів. Про це у Facebook написала Ірина Складан. "Водій маршрутки 14. Зі "Східного" до центру не видав жодного квиточки. А на додачу, нахамив пенсіонеру тільки за те, що той самостійно приклав файну картку до валідатора. Коли йому зробили зауваження, почав хамити усім пасажирам", - написала жінка. З поведінкою цьо...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!