12:05, 30 травня 2011 р.

П'ять головних правил здоров'я

Не хворiти i бути здоровим -- не те саме. Так вважає Геннадiй Апанасенко, професор, завiдувач кафедри спортивної медицини i саналогiї Київської медичної академiї пiслядипломної освiти iменi Шупика, автор п'яти винаходiв i понад 300 наукових i науково-популярних праць про здоров'я. Власне, а що таке здорова людина?

- Днями ми проводили обстеження групи людей похилого вiку, i з 20 чоловiк найкращий показник здоров'я був у... постiнсультного хворого, який має другу групу iнвалiдностi, -- вiдповiдає "Експресу" професор Апанасенко. -- До того, як у нього стався iнсульт, вiн ставився безвiдповiдально до свого здоров'я, а тепер кинув пити, курити, двi години на день придiляє тiльки собi -- займається гiмнастикою, приймає контрастний душ.

Рiвень здоров'я -- це тi ресурси,  якi витрачає органiзм на подолання хвороб. В основi цього лежить бiоенергiя. Кожна клiтина має свої "акумулятори" -- мiтохондрiї. Вiд того, наскiльки ефективно вони працюють, залежить, як клiтина виконує свою функцiю. Кiнцевий пункт усiх продуктiв харчування закiнчується саме в мiтохондрiях, де накопичується, витрачається i
вiдновлюється енергiя, якi i є потенцiалом бiосистеми та критерiєм оцiнки кiлькостi здоров'я. Що вищий енергопотенцiал бiосистеми, то бiльший ступiнь впливiв вона спроможна витримати, зберiгши здоров'я та працездатнiсть.

-- Як бути здоровим без лiкарiв та лiкiв?

-- Ще Амосов казав: бiйтеся потрапляти до рук лiкарiв. Кожен має
зрозумiти, що лише вiн вiдповiдальний за своє здоров'я. А бiльшiсть чомусь певна, що здоров'я дають лiкарi. Це не так. Є така формула: 50 вiдсоткiв здоров'я залежить вiд способу життя, 20 -- вiд спадкових факторiв, 20 -- вiд навколишнiх умов, i лише 10 вiдсоткiв -- вiд сфери охорони здоров'я.

Треба знати, що людський органiзм -- це система, що саморегулюється, самовiдновлюється i самоорганiзується. Тiльки не слiд цю систему руйнувати власноруч. Хвороба ж розвивається лише тодi, коли вичерпуються резерви здоров'я. Хвороба -- це сигнал, наслiдок порушення людиною законiв природи. Коли людина позбувається шкiдливих звичок, це пiдвищує її енергопотенцiал, а якщо сюди додати вплив фiзичних вправ та загартовування, можна досягти безпечного рiвня здоров'я. I якщо людина прийняла рiшення зайнятися своїм здоров'ям, вона зможе повернути його собi у будь-якому вiцi.

Найголовнiший чинник, на який маєте звернути увагу -- це те, як переносите фiзичнi навантаження. Що кволiша людина, то гiрше з ними упорується, -- веде далi Геннадiй Апанасенко, професор, завiдувач кафедри спортивної медицини i санологiї Київської медичної академiї пiслядипломної освiти iменi П.Л. Шупика. -- Тому перше правило -- фiзична активнiсть. До речi, вiд цього залежить потужнiсть мiтохондрiй. Адже поживнi речовини, якi надходять до органiзму, мають бути окисленi, трансформованi в енергопотенцiал i витраченi. Для повноцiнного ж окислення потрiбен кисень, бо їжа не перетворюється на енергiю, а
вiдкладається у виглядi жирових запасiв.

А кисень, на вiдмiну вiд iнших речовин, не накопичується, i необхiдного його рiвня можна досягти лише завдяки фiзичним навантаженням -- ходьбi, плаванню, бiговi пiдтюпцем, велосипедним та лижним прогулянкам.

Друге правило здоров'я -- харчування i питний режим. Вважаю, що
найбiльш здорова їжа -- найпростiша: квасоля, боби, соя, горох, кашi з усiляких злакiв. Хлiб має бути грубого помелу. 60 -- 70 вiдсоткiв рацiону повиннi складати овочi та фрукти. Варто рiзко обмежити щоденне споживання тваринних жирiв, замiнивши їх рослинними -- соняшниковою, кукурудзяною, соєвою, оливковою олiями, а пiсля 40 рокiв -- i тваринних бiлкiв, уникати рафiнованих продуктiв.

Питний режим є дуже важливим, адже все, що вiдбувається в органiзмi, проходить у розчинi. Життя -- це ланцюг бiохiмiчних реакцiй, якi можливi лише у рiдинi. Тому взимку маєте випивати стiльки рiдини, що вiдповiдає 2 вiдсоткам вашої ваги, а влiтку -- 3 вiдсоткам. Адже старiння -- не що iнше, як дегiдратацiя, тобто зневоднення.

Третє правило -- вiдпочинок. У багатьох -- спотворене враження про нього як про лежання на диванi перед телевiзором. Насправдi ж вiдпочинок -- це змiна виду дiяльностi. Наприклад, якщо у вас сидяча робота, вiдпочинком стане прогулянка на свiжому повiтрi, активний спорт. Якщо ж працюєте фiзично, вiдновитися допоможе читання книжки. Причому вiдпочинок має бути щоденним (не менш як двi години), щотижневим (на вихiдних) та щорiчним (краще мати двi вiдпустки на рiк по 2 тижнi, анiж одну тривалу).

Четверте правило -- будьте оптимiстом. Забудьте давнi образи та позбудьтеся старих речей -- їх накопичення є ознакою старостi. Грошi витрачайте iз задовленням. Змiнюйте психiку -- за своє життя вiдповiдає кожен iндивiдуально.

I нарештi п'яте правило -- духовнiсть. Це особлива дiяльнiсть свiдомостi, спрямована на розумiння мети й сенсу життя.

Отож, якщо хочете бути здоровим, вiдмовтесь вiд шкiдливих звичок,
виконуйте фiзичнi вправи щодня не менш як пiвгодини, не переїдайте,
пiдтримуйте нормальну вагу, загартовуйтесь, навчiться вiдпочивати i розслаблятися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
live comments feed...