Таємницi Адмiнiстрацiї Президента України (продовження)

Про таємницi Адмiнiстрацiї Президента України пише Експрес. Це продовження статті  Андрія Гануса, початок див. тут
Таємницi Адмiнiстрацiї Президента України

-- Але ж вiн може просто промовчати про деяких охочих розповiсти щось Президентовi. Он нинi скiльки вiдомих людей мають образу на Льовочкiна, що вони телефонують до глави держави з проханням про зустрiч, та всi тi iнiцiативи приймальна Януковича "ховає".

-- Це було так: перший помiчник приходить до Президента i каже: "Завтра отакий-от графiк". Той переглядає i питає: "А хто ще хотiв би зустрiтися?" Перший помiчник розповiдає -- вiн же не може приховати цього, бо потiм та людина може вийти на Президента в якийсь iнший спосiб. Я не думаю, що хтось наважувався обдурювати такого Президента, як Кучма. За першого разу, якщо б таке з'ясувалось, ця людина полетiла би з посади.

В указ Президента -- через... ліфт

-- У президентському робочому днi, вочевидь, є "обов'язкова" програма i "вiльна". Як стандартно починається робочий день глави держави?

-- Iз читання пошти.

-- I багато читати потрiбно?

-- Часто в коридорi можна було бачити Медведчука, який iде з другого поверху на четвертий до Президента i, наприклад, перед лiфтом просить: "Натисни кнопку!" Чому? Бо в нього обидвi руки зайнятi стосами пошти, несе зо 20 кiлограмiв -- так, що навiть лiфт сам не має чим  викликати. I все це -- на пiдпис Президентовi.

То, отак перестрiвши його, можна було iнколи ще щось на ту купу паперiв покласти. "А що ти хочеш?" -- питає. "Та отут, -- кажу, -- проект указу про мiй ранг". -- "А, ну клади нагору". Його завжди можна було припильнувати бiля лiфтiв i на той стос щось покласти. (Смiється. -- Авт.).

-- Але це ж нереально -- прочитати таку масу документiв перед пiдписанням.

-- Зрозумiло, що нi.

-- Тобто фактично Президент покладається на свiй апарат -- що вони все зробили правильно. I, як наслiдок, наприклад, Ющенка звинувачують у тому, що вiн комусь там неправильно дав нагороду. Але ж, можливо, вiн навiть не читав того указу?

-- Цiлком можливо. Люди "ризиковi" так могли робити й робили. Наприклад, указ Президента мiстить три сторiнки номiнантiв. Президент пiдписав третю сторiнку, а тодi якийсь "шустряк" додав ще двi сторiнки всередину.

-- Це теорiя чи ви знаєте конкретнi випадки?

-- Я не можу офiцiйно заявити, що те було. Однак розмови такi ходили.

-- До речi, пiдписував усi укази особисто, чи хтось iнший факсимiле Президента ставив?

-- Бувало по-рiзному. На документи менш важливi -- факсимiле.

-- А хто його зберiгав?

-- Керiвник Адмiнiстрацiї.

-- А як загалом розрiзнити, що Президент пiдписував, а що керiвник АП за нього? Наприклад, у Ющенка були випадки, коли з його слiв можна було зрозумiти, що вiн не зовсiм "у курсi" змiсту указу, про який його питають журналiсти...

-- За Ющенка факсимiле використовували частiше, анiж за iнших. Але без факсимiле, зрозумiйте, теж не можна. Є також ситуацiї, коли глава держави перебуває за кордоном, а Банкова мусить повiдомити про його новий указ. Це нормально. Вiн має зi собою помiчникiв, спецзв'язок, тож може навiть на борту лiтака "по-справжньому" пiдписати указ, його електронну копiю каналами зв'язку передадуть на Банкову, а звiдти новину розголосять усiм.

-- Повернiмося до iнформацiйних потокiв, на основi яких Президент
формує свою позицiю. Журналiсти недавно звернули увагу, що в кабiнетi Януковича нема комп'ютера. Хто i в якiй конкретно формi подає Президентовi звiти про публiкацiї у ЗМI? Хто пiдбирає, що має читати Президент?

-- Головне управлiння iнформацiйної полiтики Адмiнiстрацiї готувало такий,  сказати б, дайджест -- добiрку з коротким викладом статей i цiкавими цитатами. Десь до п'яти сторiнок. А раз на тиждень -- солiдний медiа-аналiз. Там iнформацiя про те, скiльки згадувань про главу держави позитивних/негативних, найчастiше порушувана проблематика тощо.

-- А хтось ще затверджував їхнi труди, вирiшував, що заносити Президентовi?

-- Глава Адмiнiстрацiї, вiн же i заносив.

-- А ще якiсь чиновники робили доповiдi щоденнi?

-- Керiвники структур, якi аналiзують процеси, постiйно ходили до Президента -- приблизно раз на тиждень, давали аналiтичний зрiз у письмовiй формi. Процеси внутрiшнi та зовнiшнi, стратегiя: СБУ,
контррозвiдка, iншi державнi структури готували. Крiм того, вiдповiднi
матерiали були й з президентської Адмiнiстрацiї.

-- А хто готував їх на Банковiй?

-- Наведу вам свiй приклад. Я починав працювати на Банковiй iз посади
"науковий консультант" Президента. Прийшов. Тиждень сиджу, два, три, нiхто менi не каже, що робити. Першим помiчником на той час був Сергiй Володимирович Льовочкiн. Ми познайомилися, добрi стосунки склалися. Приятельськi, ми спiлкувалися. Кажу: "Може, я писав би щось?". Вiн вiдповiдає: "Давай аналiзи". Тодi якраз над Конституцiйною реформою працювали. А я приїхав iз Заходу. З дипломатичної служби...

Але бажано, щоб цi "бумаги" не були бiльш нiж на три сторiнки. Отак двi з половиною -- третя уже не до кiнця. Це полегшує сприйняття, бо самi розумiєте: скiльки ж одна людина може за день прочитати. Я вiддавав Льовочкiну, i Кучма читав. Не я, зрозумiло, єдиний. Там були серйознi радники -- економiсти, фiнансисти, Анатолiй Гальчинський, наприклад, i Кучма завжди читав те, що вiн писав.

"Десятка", "Сотка", "ВЧ", "Двадцятка"

-- А наскiльки оперативно Президент мiг дiзнатися про якiсь екстренi подiї?

-- Та майже негайно. Телефонний спецзв'язок нiхто ж не скасовував. А крiм того, документ з екстреною iнформацiю вiд СБУ, наприклад, на такий наклеюють червону бiрку, вiн моментально потрапляє на стiл главi держави.

-- Скiльки прямих телефонiв на президентському столi? Хто йому мiг
зателефонувати прямо?

-- Особливо нiхто. Хiба що глава уряду, може.

Розкажу, якi в нього є телефони. Є звичайний мiський телефон. Є так звана "десятка" -- там абонентiв є зо пiвтисячi по Києву. "Сотка" -- абонентiв зо двiстi, теж усi по Києву. Далi є "ВЧ" -- це вже по областях. До абонентського списку там входять губернатори, голови облрад, керiвники управлiнь СБУ, мiлiцiї, прокурори та вiйськовi -- командувачi оперативними командуваннями. Тобто, по 5 -- 7 номерiв на область.

I вже в мiй час запровадили "двадцятку". Це було 25 -- 30 телефонiв. "Найкрутiший" телефон. Його "родзинкою" було те, що, на вiдмiну вiд iнших,  твiй номер там фактично вiдповiдав твоєму становищу в державi. 01 -- у Президента, 02 -- у прем'єра, 03 -- у голови Верховної Ради, 04 -- у глави Адмiнiстрацiї Президента, увесь силовий блок, що, власне, i становить поняття держави. У мене був 08, тобто де-факто я був 8-мою людиною в iєрархiї. Якщо "сотку" будь-який керiвник мiг сам не брати, то в цiй системi вже кожен сам пiднiмав слухавку. Теоретично мав би особисто брати i Президент, але я не думаю, що було багато охочих
перевiрити це. (Смiється. -- Авт.). Не уявляю, аби, наприклад, я
наважився сам зателефонувати йому.

-- А мобiльний телефон за Президентом охоронцi носять?

-- Звичайно.

Головні двері держави

-- Наскiльки сильним є вплив спецслужб на главу держави? От, наприклад, якщо зiставити вплив керiвникiв СБУ та Адмiнiстрацiї Президента?

-- Вплив голови Адмiнiстрацiї незрiвнянно бiльший за дуже багатьох
найвищих посадовцiв, особливо за нинiшньої Конституцiї зi сильними
президентськими повноваженнями. Я тепер час вiд часу зустрiчаюся iз
главою Адмiнiстрацiї i бачу, що його вплив дуже серйозний.

До речi, iз працiвникiв апарату до Президента може заходити тiльки вiн. Нiхто бiльше.

-- А в приймальнi хто це контролює?

-- У приймальнi, тiй, що безпосередньо перед дверима президентського кабiнету, сидять два помiчники. Вони -- вiйськовi, полковники.

-- Тобто, там ситуацiю контролюють не працiвники апарату АП?

-- Нi.

-- I скiльки людей Президент приймає за день?

-- Не надто багато. Вiд десятка до двох.

-- А обiдає вiн де?

-- В Адмiнiстрацiї є харчевня. Вiн туди на другий поверх спускався зi свого четвертого, тож його завжди можна було зустрiти в коридорi дорогою на обiд. Там є окрема кiмнатка, де обiдає Президент.

У Кучми було прийнято так, що сам вiн не обiдав. Завжди когось запрошував. З Адмiнiстрацiї з ним мiг обiдати тiльки керiвник. Тим усе обмежувалось переважно тодi, коли часу обмаль було. Самому нудно, то вiн главу запрошував, i вони разом борщ їли. А коли не було якоїсь пильної справи, вiн десь за годину до обiду запрошував ще когось. Iду i, для прикладу, бачу за п'ять перша на тому диванчику Марчук сидить (1999 -- 2004 рр. -- секретар РНБО, мiнiстр оборони. - Авт.). "А!.. -- iз розумiнням киваю. -- Ну, смачного вам!". Або Радченко, наприклад... (1994 -- 2005 рр. -- мiнiстр внутрiшнiх справ, голова СБУ, секретар РНБО. -- Авт.), Як правило, це справдi були силовики. Губернаторiв також запрошував: "Приїжджай, пообiдаємо!" Це вже була особлива форма ставлення -- позитивного.

-- От заходить до Президента, кажете, 10 -- 20 людей. Що треба було зробити людинi, аби вплинути на нього, вирiшити своє питання. Гарно пожартувати? Вдало похвалити?

-- Усе це, звiсно, впливає, але Кучма чи Янукович -- усе ж люди прагматичного складу, тому аргументацiя у постановцi й вирiшеннi
проблеми важить багато.

-- Зустрiчi з вiдвiдувачами Кучма проводив вiч-на-вiч чи хтось збоку сидiв?

-- Вiч-на-вiч. Вести вiзитерiв у кiмнату вiдпочинку за кабiнетом для
нього не було характерним. Зазвичай, приймав у кабiнетi, найчастiше
сидiв за столом своїм, а вiдвiдувач -- за приставним. Хiба якщо для телекамери, то виходив i сiдав за приставним столом навпроти -- нiбито нарiвнi з людиною, котру приймає.

-- Виходячи з усього сказано, як ви вiдповiли на таке питання: Президентом бути легко?

-- Я скажу так, як у нас у селi кажуть: Президентом легко робити, лиш сi тєжко встроїти.

Андрiй ГАНУСЯкщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Кримінал
20-річна мешканка Тернополя стала жертвою злодія. У неї поцупили мобільний телефон, який вона залишила у дитячому візочку. Жінка була відсутня лише декілька хвилин, однак цього часу вистачило злодієві. Про факт крадіжки тернополянка повідомила правоохоронців. Як повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Тернопільській області, оперативники Тернопільського відділення поліції розшукали причетного до крадіжки. Ним виявився 42-річний тернополянин. Чолов...
Суспільство
23 вересня на залізничному вокзалі у Тернополі можна було побачити масове перебігання з платформи на платформу пасажирів. Як інформує "Терен", оголошення про те, куди прибуватимуть приміські електропотяги, на вокзалі не робили.  Тому люди плуталися між перонами і змінювали їх в залежності від напрямку руху поміченого в далині транспорту. Ситуацію ускладнювало те, що на вихідні охочих скористатися послугами "електричок" було значно більше, ніж розрахованих...
Суспільство
Для 21-річної Катерини Кириленко збирали гроші для пересадки кісткового мозку. У неї днями  виявили рак. Дівчина три доби безпробудно спала, а сьогодні вночі померла. Цю сумну звістку повідомив її батько в соцмережі.  Щирі співчуття рідним. Раніше ми писали, що в 21-річної тернополянки виявили рак крові, родичі просять допомогти врятувати дівчину.
Суспільство
Тернополянка Тетяна виклала в мережу фото, яке викликало здивування: на бульварі Шевченка, посеред осіннього холоду, вивішують квіти у горщиках. Газета Доба також повідомила, що сьогодні в центрі ще й включили фонтани.
Суспільство
Тернопільський гуморист з «ВІП-Тернопіль» Тарас Стадницький приодягнувся до осінніх холодів. Йому набридло постійно ходити в старій  формі, тому купив собі цікаву обновку. Своє фото у новому іміджі він закинув в одну із соцмереж.
Суспільство
Невідповідність цін на ціннику та в чеку перетоврилась на довгу розмову із взаємними образами. Про випадок написала Tanya Loshn'ovska у спільноті Тернопільські плітки у Facebook. "Ітак. Буде багато тексту, то хто не любить читати - не починайте. ПовІдаю історію про персонал Новуса. Короче, не змінили там вчасно цінник. Я брала товар (пиво Козел) з ціною 26,49 і ще кілька різних одиниць товару. Розрахувалась за все на касі, так і не помітивши різниці і коли...
Бізнес
Головне управління ДФС у Тернопільській області спільно з інформаційним порталом 0352. ua продовжує цикл Інтернет-конференцій з питань роз'яснення основних положень Податкового кодексу України та інформування про діяльність Головного управління ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС. Зокрема, 24 вересня з 11.00 до 12.00 год. триватиме Інтернет-конференція на тему «Основні аспекти застосування РРО» за участю заступника начальника управлі...
Суспільство
Люди, які раніше продавали свій крам на території ринку, тепер "переселились" на центральну алею парку "Топільче". Про це у спільноті Тернопільські плітки в Facebook написав Viktor Lekhman. Він же виклав фото.
Пригоди
На проспекті Бандери зупинилися всі тролейбуси. Через це утворився чималий затор. Як зазначають кондуктори, транспорт зупинився бо немає струму. Відтак всіх пасажирів просять пересісти у маршрутні таксі. Повідомляє Медіатор. Також у соцмережах тернополяни діляться світлинами, що тролейбуси зупинилися на мікрорайонні Дружба та у центрі міста. Водії «рогатих» запевняють, що рух транспорту скоро відновиться.
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!